www.panonac.rs - Naslovna strana


Kreativan atelje tim, osmišljava adekvatne inovativne korake i pruža odabrane usluge,
sa ciljem da originalnim profesionalnim ostvarenjem, istinski doprinese kvalitetnom unapredjenju
Vašeg  identiteta, poslovanja i popularnosti.

1. Bez obzira na muzički pravac, a po želji naručioca, godinama provereno  i uspešno stvaramo kvalitetne kompozicije sa vrhunskim tekstovima. Tekstove, takođe pišemo i na Vaše melodije.
Interesantna, aktuelna poslovna ponuda koju ( isključivo po želji naručioca ) 
nudimo uz svako naše poetsko ili muzičko delo, je naše potpuno odricanje od svih autorskih  prava na isto, u korist naručioca ...
    

2. Scenario i vrhunska izrada svih tipova
audio i radio reklama,
kao i kompletnih radio emisija,
zabavnog ili dokumentarnog sadržaja.

3. Komponovanje i studijska izrada muzike
i muzičkih podloga za filmsku  i video produkciju.

4. Aranžiranje, produciranje i studijsko snimanje
svih vrsta muzičkih zamisli,
skladu sa  željama naručioca...

Sva  inovativna ostvarenja, naša su intelektualna svojina,
Za svako naše delo uvek je
( isključivo po želji naručioca )
otvorena već navedena poslovna opcija, nešeg potpunog odricanja
od autorskih prava u korist naručioca, uz koju se podrazumeva
apsolutna profesionalna poslovna diskrecija.           

                                         
Viaše je da zamislite želju.
Naše je da Vam je ispunimo .
Double click to edit
intelekt atelje  tim  panonacprodukcija
Željko Panonac
KONTAKT
Profesionalne usluge intelektualnog tipa
srbija
Panonacprodukcija  -  Kontakt
NEZAVISNA INTELEKT PRODUKCIJA 
INDEPEDENT INTELLECT PRODUCTION