www.panonac.rs - Naslovna strana


Kreativan atelje tim, godinama osmišljava adekvatne inovativne korake i pruža odabrane usluge,
sa ciljem da originalnim profesionalnim ostvarenjem, istinski doprinese kvalitetnom unapredjenju
Vašeg  identiteta, poslovanja i popularnosti.

1. Bez obzira na muzički pravac, a po želji naručioca, provereno i uspešno stvaramo kvalitetne kompozicije i tekstove. Tekstove takođe pišemo i na Vaše gotove melodije. U našu ponudu takođe ubrajamo i stvaranje i studijsko uobličenje kvalitetne filmske muzike (soundtrack) i muzičkih podloga za video produkciju.
Interesantna, poslovna ponuda koja (isključivo po želji naručioca) u određenom slučaju
može doći u obzir, je naše potpuno odricanje od autorskih prava, u korist naručioca.

Apsolutna poslovna diskrecija se podrazumeva.           

                                         
    


Vaše je da zamislite želju.
Na nama je je da je ispunimo .
Double click to edit
intelekt atelje  tim  panonacprodukcija
Željko Panonac
KONTAKT
Profesionalne usluge intelektualnog tipa
srbija
Panonacprodukcija  -  Kontakt
NEZAVISNA INTELEKT PRODUKCIJA 
INDEPEDENT INTELLECT PRODUCTION