Nikola Balać
Bačka Topola - Srbija

 
 
www.panonac.rs    naslovna strana
Nikola Balać    Ikonopisac pravoslavnih ikona
  Ikona ima svoj osnov i u religioznoj psihologiji, tako dubok, da se u pravoslavlju javlja sa neophodnim elementom bogopoštovanja.
  Zbog toga se ikone stavljaju u kuće, hramove i na druga mesta. Dom u kome nema ikone za pravoslavne je nečisto i pusto mesto. Poštovanje se ne odnosi na materiju od koje je ikona izrađena: drvo, zlato, boja i druge, već na lik koji je predstavljen na njoj.   
  Ikone se osvećuju posebnim činom i kroz to svešteno dejstvo uspostavlja se veza između onog ko je na ikoni naslikan i same ikone.
Ikona osveštava oči onih koji je posmatraju i uzdiže razum ka tajanstvenom bogopoznanju. 
 
  Nikola Balać, izradio je do sada, više stotina pravoslavnih ikona, različitih oblika
       i dimenzija, koje se  nalaze kako u Srbiji, tako i širom sveta.
       Najveći broj ikona izradjen je u vizantijskom stilu, na lipovoj dasci.
                                     
                                     
    Kontakt telefon
  00381 63 87 36 922
 
Sveti Nikola - rad ikonopisca Nikole Balaća
Suza Kosova
Pravoslavni molitvenik
Željko Panonac, zvanični sajt. Naslovna strana  www.panonac.rs
Pravoslavno hrišćanstvo na internetu
Nikola Balać - Facebook
Ikone i njihove dimenzije          
  naručuju se po želji.